Info/Spectators

Arrival /departure road plan

Ticket prices:  Grandstand A 01. - 02.06.  EUR 25,00 (until 01.01.2019)
                                Grandstand A 01. - 02.06.  EUR 35,00 
                                Grandstand B 01. - 02.06.  EUR 15,00 (until 01.01.2019)
                                Grandstand B 01. - 02.06.  EUR 15,00
                                Grandstand VIP 01. - 02.06. EUR 70,00

Tickets avalable HERE

Camping area/parking

VIP parking

Press parking

Official/Stuff parking

Biedrība "RAC.LV" ir noslēgusi 17.05.2023. līgumu Nr. SKV-TL-2023/47 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds eu