Press contacts

Mediju centra darba laiks / Media center working hours 

02.06.2023 / 15:00-20:00 / Mūsa Raceland track

03.06.2023 / 07:30-19:00 / Mūsa Raceland track

04.06.2023 / 07:30-19:00 / Mūsa Raceland track

 

Mediju centra vadītāja / Head of the Media center

Mrs. Zane Lielkāja-Gerika (LVA)

Tālr./Phone: +371 26612249

E–pasts/E-mail: media@rallycross.lv

 

Mediju koordinators / Media coordinator

Ms. Anna Annija Vītiņa (LVA)

Tālr./Phone: +371 28611443

E–pasts/E-mail: media@rallycross.lv

Biedrība "RAC.LV" ir noslēgusi 17.05.2023. līgumu Nr. SKV-TL-2023/47 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds eu