PHOTOS: EAX BAUSKA / FRIDAY / 02.06

PHOTOS AVAILABLE HERE - https://failiem.lv/u/6s2v6rj5y 

02.06.2023
Biedrība "RAC.LV" ir noslēgusi 17.05.2023. līgumu Nr. SKV-TL-2023/47 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds eu